1998

Suvažiavimas. Kazlų Rūda
Suvažiavimas. Vilkaviškis
Suvažiavimas. Marijampolė
NVO paroda
Garaže